Páteř člověka


Autor: fit-kul | 07.04.2013 14:54 | Komentářů: 0

 

Páteř je nejdůležitější část kosterní soustavy. Umožňuje nám vzpřímené držení těla a jeho pohyby. Je tvořena obratli (vertebrae), meziobratlovými destičkami (disci intervertebrales) a vazy, které to všechno spojují.

 

Anatomie páteře

Obratle

Páteř je tvořena 33 – 34 obratli, z nichž je 7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 srůstá v kost křížovou a 4–5 srůstá v kost kostrční.

 

Každý obratel má tyto základní části:

  1. Tělo obratle (corpus vertebrae) je nosná část obratle uložená vpředu. Právě mezi obratlovými těly jsou meziobratlové destičky.
  2. Oblouk obratle (arcusvertebrae) vybíhá z těla obratle dozadu a uzavírá mezi obratlový otvor (foramen vertebrale). Spojením všech obratlových otvorů vzniká páteřní kanál (canalis vertebralis), ve kterém probíhá mícha.
  3. Výběžky obratle (processusvertebrae) vybíhají z obratlového oblouku. Každý obratel má dva příčné výběžky (processus transversi) a jeden výběžek trnový (processus spinosus), který míří dozadu. Na tyto výběžky se upínají svaly. Dále směrem nahoru a dolu odstupují z oblouku kloubní výběžky (processus articulares), které slouží ke skloubení dvou sousedních obratlů.

 

 

 

Obratle se v průběhu páteře mírně liší (především jejich velikost a několik drobností, co se týče tvaru). Výrazně odlišné jsou především první dva krční obratle – nosič (atlas) a čepovec (axis), které umožňují pohyby hlavy. Nosič nemá tělo a je dvěma oblouky a jeho horní kloubní výběžky umožňují napojení lebky (konkrétně kosti týlní, os occipitale). Čepovec získal i své jméno podle svého zvláštního vzhledu – z jeho těla vybíhá nahoru zub (dens axis) před kterým běží přední oblouk nosiče. Dále se výrazně liší kost křížová a kost kostrční, ve které obratle srůstají.

 

 

Meziobratlové destičky

Jsou vytvořeny v pohyblivém úseku páteře (tedy nejsou v kosti křížové a kostrční) a mají dvě části – anulus fibrosus, prstenec, tvořený vazivovou chrupavkou, který ve svém středu uzavírá vodnaté jádro nucleus pulposus. Při úklonech páteře se nucleus pulposus posunuje do strany a to vždy do opačné, než na kterou úklon probíhá.

 

 

Vazy páteře

Lze rozdělit na dlouhé vazy a krátké vazy. Mezi dlouhé vazy patří přední podélný vaz (ligamentum longitudinale anterius), který spojuje obratlová těla a meziobratlové destičky na jejich přední straně a zadní podélný vaz (ligamentum longitudinale posterius), který spojuje těla obratlů a destičky mezi nimi na jejich zadní straně. Mezi krátké vazy páteře patří ligamenta flava (což v překladu znamená žluté vazy), které spojují oblouky obratlů uvnitř páteřního kanálu, ligamenta intertransversalia, která spojují příčné výběžky obratlů a ligamenta interspinalia, která spojují trnové výběžky obratlů.

 

 

Páteř jako celek

Při pohledu na celou páteř si všimneme, že je předozadně několikrát zakřivená. A to prohnutá v krční a bederní páteři (lordóza, lordosis) a vyklenutá v oblasti hrudní (kyfóza, kyfosis). I z předního pohledu není páteř rovná, ale má tzv. fyziologickou skoliózu, tedy je zprohýbána podobně jak vidíme z bočního pohledu, avšak v mnohem menší míře.

 

 

Pohyby

Páteř dovoluje pohyby všemi směry. Na jejích pohybech se podílí meziobratlové destičky, skloubení mezi obratli (articulationes intervertebrales) a vazy páteře (které pohyb omezují). Pohyblivost páteře se v různých jejích úsecích mění.

 

První dva krční obratle díky svému atypickému tvaru umožňují pohyby hlavy (kývání a otáčení). Kývání hlavy umožňují skloubení nosiče a kosti týlní, otáčení je umožněno pomocí rotace nosiče kolem zubu čepovce. Mezi ostatními krčními obratli jsou umožněny pohyby všemi směry a to v největším rozsahu z celé páteře.

 

V oblasti hrudní páteře jsou pohyby omezeny, kvůli spojení hrudních obratlů s žebry a jejich prostřednictvím s hrudní kostí.

 

V bederním úseku páteře probíhá předklon, záklon i úklony podobně dobře jako v úseku krčním, avšak rotace tady nejsou téměř možné. Je to způsobeno téměř horizontálním postavením kloubních ploch bederních obratlů.

 

 

Problémy

Vzhledem ke svojí důležitosti jsou jakékoliv problémy s páteří poměrně nepříjemné a dost často také závažné. Nejčastější problémy bývají způsobeny nefyziologickým zakřivením páteře, což může vést až k výhřezu meziobratlové ploténky.

 

Výhřez meziobratlové ploténky znamená, že anulus fibrosus nevydrží tlak, který je na něj vyvíjen a povolí, čímž dojde k vyhřeznutí obsahu nucleus pulposus mimo rovinu těla obratle. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti bederní páteře (je ze všech úseků nejzatíženější). Nucleus pulposus může vyhřeznout třemi různými směry:

 

  1. Do těla obratle, což není příliš závažný stav, problém působí pouze snížená funkčnost, či nefunkčnost disku.
  2. Do strany, směrem odstupu meziobratlového oblouku (boční výhřez), což může být (dle rozsahu výhřezu) velmi závažný stav, neboť v tomto místě odstupují z míchy míšní nervy, které tu vedou v rýze mezi tělem obratle a jeho obloukem, a jsou právě v této rýze (sulcus nervi spinalis) utlačeny. Utlačení primárně zapříčiňuje bolest, ale může také nezvratně poškodit nerv.
  3. Směrem do páteřního kanálu (zadní výhřez), což je nejvážnější stav, kdy nucleus pulposus tlačí přímo na míchu.

 

 

 

 

Pojďme se tedy podívat, jak výhřez ploténky vzniká. Meziobratlové ploténky v průběhu dne (stejně jako v průběhu života) ztrácejí vodu. Ráno a v mladším věku jsou tedy vždy vodnatější, než večer a ve stáří. Páteř je díky tomu ráno a v mladším věku vyšší (v průběhu dne se výška páteře mění přibližně o 1 cm). Vodnatá ploténka vydrží větší zatížení, než ploténka „suchá“ (to je jeden z mnoha důvodů, proč je důležité dostatečně pít). Ale kromě dostatečné hydratace závisí i na správném držení páteře a na správném zatěžování.

 

 

Mezi nejčastější chyby v držení páteře patří nerespektování fyziologického zakřivení páteře, a to především vyklenování bederní páteře v sedu, v horším případě při pohybech podobným mrtvému tahu. Nedoporučuje se předklánění, natož zvedání jakékoliv zátěže z předklonu. Další cvik s vysokým rizikem výhřezu meziobratlové ploténky je dřep. Vzhledem k váze, která při tomto cviku na páteři spočívá, může i drobná chybička v pohybu mít fatální následky. Proto vždy při těchto cvikách noste bederní pásy!

 

Napsal Pavel Vaněk

Komentáře


Nový komentář mohou vložit pouze přihlášení uživatelé.
Banner

Nejnovější profily

AnonymousAnonymous16.08.2017
KamčaKamča01.01.2016
LucieS1711LucieS171107.02.2014
MartinVanaMartinVana06.12.2013

Nejnovější galerie

Milo 2013Milo30.08.2013
na dovolenéNale20.06.2013
ShybyMilo19.02.2013
ShybyMilo19.02.2013

Komentáře

CKD - cyklická ketogfit-kul • 24.07. 16:26

Hodnoty cukru jsou napsány v článku...

CKD - cyklická ketogVIET • 14.07. 22:44

je tedy limit kolik bych měl příjmout těch cukrů v ten carb up den ?

Bojové umění Pencak kihu • 30.06. 22:48

Ahoj, vím že je to už nějakou dobu co článek vyšel nic méně bych měl vážný zájem o nějaký seminář id

CKD - cyklická ketogfit-kul • 22.03. 15:13

6+2 - klidně ano, pohlídej si ketózu testem...

CKD - cyklická ketogEroll.61 • 17.03. 04:08

Dobrý den. Posiluji cca 6 let a vždy jsem jezdil sach. vlny. Z hlediska dodržování, únavy atd atd js

Návštěvnost webu

Online návštěvníků: 8 , registrovaných: 3