Obecná myologie


Autor: fit-kul | 14.05.2013 20:43 | Komentářů: 0

 

Myologie je věda, která se zabývá svaly. V lidském těle je kolem 600 svalů, které dohromady vytvářejí soustavu svalovou, což je aktivní složka pohybového aparátu.

 

Stavba svalu

Základní složkou kosterního svalu je příčně pruhovaná svalová tkáň, která se skládá ze svalových vláken. Svalové vlákno je z mikroskopického hlediska zvláštní útvar, zvaný soubuní (syncytium). Jedná se vlastně o „velkou buňku“, ve které nacházíme mnoho jader. Přikládáním vláken k sobě vznikají svalové snopce (nejprve primární, pak sekundární a snopce vyšších řádů), jejichž spojením vzniká již celý sval, který je pak obalen povázkou (fascia). Sval je upevněn pomocí šlach, což jsou zvláštně uspořádané pruhy vaziva. Některé svaly mají ploché šlachy, které připomínají povázku. Těm se říká aponeurosa.

http://www.fitkul.cz/ckeditor/kcfinder/upload/images/sval1.JPG

Stavba svalu

 

Svalová vlákna můžeme dělit a to podle typu zátěže, na kterou jsou uzpůsobeny:

 • Typ I - SO (slowoxidative), takzvaná pomalá, nebo také červená vlákna (kontrakce proběhne do 75 milisekund). Nekontrahují tak rychle, avšak unavit je, trvá déle. Uplatňují se především při menší, avšak déletrvající zátěži (vytrvalost). Nejlépe se trénují při aerobním tréninku.
 • Typ II A - FOG (fast oxidativeglycolytic), středně rychlá vlákna. Jsou přechodem mezi oběma krajními typy. Uplatňují se jak při aerobním, tak anaerobním tréninku, ale především při středním zatížení. Začínají se zapojovat při 50% maximální zátěže.
 • Typ II B - FG (fast glykolytic), takzvaná rychlá, neboli bílá vlákna (kontrakce proběhne do 25 milisekund). Kontrahují velmi rychle, ale rychle se i unaví. Uplatňují se při silových a dynamických pohybech. Trénují se anaerobně.  Zapojují se až při 80% maximální zátěže.

 

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/resources/aktivace.jpg

 

V každém svalu má každý z nás jiné procentuální zastoupení různých typů svalových vláken. Podle některých studií je to však z 90% geneticky dané. To se výrazně projeví při kulturistickém tréninku. Lidé s větším podílem červených vláken, nabírají svalovou hmotu mnohem pomaleji, než lidé s větším podílem bílých vláken. Zato mají lidé s větším počtem červených vláken lepší předpoklady k vytrvalostním sportům.

 

Svaly však nevypadají všechny stejně, ale mají různé tvary:

 • Vřetenovitý sval je nejjednodušší tvar svalu, podle počtu začátků a hlav se dělí:

  • Dvojhlavý sval (musculus biceps)

  • Trojhlavý sval (musculus triceps)

  • Čtyřhlavý sval (musculusquadriceps)

  • Dvojbříškový sval (musculusdigastricus, neboli biventer), který má dvě bříška za sebou, spojená šlachou.

 • Plochý sval se vyskytuje především na trupu a má právě onu plochou šlachu – aponeurosu.

 • Kruhové svaly – musculusorbicularis, který obkružuje tělní otvor (například kolem úst, nebo očí) a musculussphincter, svěrač, který má uzávěrovou funkci.

 

http://www.elsevier.de/esobotta/data/blobimage_1219997163119.jpg

a –jednoduchý vřetenovitý sval, b- dvojhlavý sval, c – dvojbříškový sval, d – plochý sval, e –musculusintersectus – příčně dělený sval (vyskytuje se v německé literatuře), f – jednostranně zpeřený sval, g – mnohostranně zpeřený sval

 

 

Svaly pohybují tělem na základě systému pák, které jsou vždy tvořeny kostmi a klouby mezi nimi. Každý sval, který hýbe tělem, tedy musí přecházet alespoň přes jeden kloub. Na svalu tedy můžeme rozeznat začátek (origo), což je vždy ta část svalu, kde je pomocí šlachy připojen ke kosti a která se v průběhu jeho kontrakce hýbe méně, svalové bříško (ventermusculi), tedy část tvořenou svalovými vlánky a úpon (insertio), kde se sval opět pomocí šlachy připojuje ke kosti. Výjimku tvoří například mimické svaly, které se upínají do kůže.

http://medicina.ronnie.cz/img/data/clanky/normal/1349_2.jpg

 

Funkce svalu

Hlavní funkcí každého svalu je stah, kontrakce, kterým sval vyvolává určitý pohyb.

 

Stah svalu (kontrakce) se dělí:

 • Isotonická kontrakce – nemění se vnitřní napětí svalu, ale sval se zkracuje.
 • Isometrická kontrakce – nemění se délka svalu, ale stoupá jeho vnitřní napětí.

 

Oba typy kontrakce jsou využívány při běžných pohybech. Pokud se například chceme zvednout ze dřepu, nejprve se svaly nehýbou, ale pouze se v nich zvyšuje napětí (isometrická kontrakce), jakmile napětí přesáhne potřebnou úroveň, sval se začne zkracovat (isotonická kontrakce) a my se zdviháme.

 

Sval se může zkrátit většinou na třetinu, výjimečně až na polovinu jeho klidové délky. Síla stahu však závisí na tzv. fyziologickém průřezu svalu, tedy (u většiny svalů) na jeho příčném průřezu. Existují však i svaly zpeřené, jejich svalová vlákna jdou našikmo. Tím se sice zmenší rozsah pohybu svalu, avšak mnohonásobně se zvýší jeho síla.

 

Podle funkce dělíme svaly do několika skupin:

 • Agonisté, svaly, působící pro určitý pohyb jako iniciátoři a vykonavatelé.
 • Synergisté, svaly, které na určitém pohybu působí společně, většinou je jeden z nich svalem hlavním a ostatní jsou svaly vedlejší.
 • Antagonisté jsou svaly, které působí proti sobě – každý z nich vykonává přesně opačný pohyb.
 • Neutralizační svaly ruší nežádoucí směr pohybu při různých kombinacích pohybu.
 • Fixační, neboli stabilizační svaly, zpevňují část těla, ze které pohyb vychází.
 • Posturální, nebo také antigravitační svaly, drží vzpřímenou polohu našeho těla. Jsou tvořeny z větší části červených svalových vláken (musí fungovat po celý den) a jsou proto náchylnější ke zkrácení (kvůli dlouhodobé zátěži).
 • Fázické svaly jsou, co se týče stavby, opakem posturálních svalů. Jsou tvořeny převážně bílými vlákny a jsou náchylné k ochabování (při nedostatečném zatížení).
 • Jednokloubové svaly procházejí pouze jedním kloubem.
 • Vícekloubové svaly prochází více klouby, ale nejvíce působí pouze v nejvzdálenějším kloubu (nejblíže úponu), v ostatních jsou pomocnými svaly.

 

Růst a regenerace svalu

Růst svalu je možný jak do délky, tak do šířky. Nikdy však nepřibývá svalových vláken. Při mohutnění svalu vlivem tréninku, vzhledem ke stavbě svalového vlákna (které je syncytium), sval roste tak, že se jádra v něm dělí a přibývá jiných buněčných struktur, ale ne buněk. Aby růst byl možný, musí mít sval nejen dostatečnou stimulaci, ale i dostatek živin a dostatek času na vytvoření nových jader a struktur. Z těchto důvodů není trénink jediným růstovým faktorem svalu, ale strava a odpočinek jsou mnohem důležitější.

 

 

Cévy a nervy

Sval je bohatě cévně a nervově zásoben. Typické „naběhnutí“ svalu vlivem tréninku je způsobeno právě větší potřebou živin při svalové práci, která je kompenzována znásobením množství krve, které protéká svalem. Při práci může být oproti klidu ve svalu až devítinásobný průtok krve.

 

Nervy zabezpečují kromě iniciace stahu svalu také obranné mechanismy. To se děje přes svalová a šlachová vřeténka, která jsou vlastně receptory napětí svalu, nebo jeho šlachy. Při náhlém, nebo nadměrném napětí vyšlou signál o ději, který sval poškozuje, a aktivují se obranné reflexní mechanismy. Například pokud se udeříte pod čéšku (patella), kde běží konečný úsek šlachy čtyřhlavého svalu stehenního (mutulus quadriceps femoris), šlacha se rychle napne, což způsobí reflexní stažení svalu a typický záškub nohy.

 

Napsal Pavel Vaněk

Komentáře


Nový komentář mohou vložit pouze přihlášení uživatelé.
Banner

Nejnovější profily

AnonymousAnonymous16.08.2017
KamčaKamča01.01.2016
LucieS1711LucieS171107.02.2014
MartinVanaMartinVana06.12.2013

Nejnovější galerie

Milo 2013Milo30.08.2013
na dovolenéNale20.06.2013
ShybyMilo19.02.2013
ShybyMilo19.02.2013

Komentáře

CKD - cyklická ketogfit-kul • 24.07. 16:26

Hodnoty cukru jsou napsány v článku...

CKD - cyklická ketogVIET • 14.07. 22:44

je tedy limit kolik bych měl příjmout těch cukrů v ten carb up den ?

Bojové umění Pencak kihu • 30.06. 22:48

Ahoj, vím že je to už nějakou dobu co článek vyšel nic méně bych měl vážný zájem o nějaký seminář id

CKD - cyklická ketogfit-kul • 22.03. 15:13

6+2 - klidně ano, pohlídej si ketózu testem...

CKD - cyklická ketogEroll.61 • 17.03. 04:08

Dobrý den. Posiluji cca 6 let a vždy jsem jezdil sach. vlny. Z hlediska dodržování, únavy atd atd js

Návštěvnost webu

Online návštěvníků: 10 , registrovaných: 4