Klouby horní končetiny


Autor: fit-kul | 30.04.2013 19:25 | Komentářů: 0

 

Klouby jsou další složkou pohybového aparátu. Jsou velmi podstatné, avšak často se na ně zapomíná a jejich funkční vlastnosti se neberou v potaz. Každý kloub je tvořen dvěma styčnými plochami, kloubní jamkou a kloubní hlavicí, na jejichž površích je chrupavka. Kloub je vždy obalen kloubním pouzdrem a zpevněn vazy. Na udržení správné pozice obou stýkajících se kostí se podílejí i svaly.

 

 

Klouby pletence horní končetiny

(articulationes cinguli membri superioris)

 

Pletenec horní končetiny musí být připojen k osové kostře. To je zajištěno několika skloubeními a svaly, které drží lopatku.

 

Kloub sternoklavikulární (articulatio sternoclavicularis), tedy spojení hrudní a klíční kosti. Ačkoliv se stýkají pouze dvě kosti, jedná se o kloub složený, protože je mezi nimi kloubní disk (discus articularis), který vyrovnává nestejná zakřivení kloubních ploch. Kloubní pouzdro tohoto kloubu je velmi malé a pevné. Jsou tu možné pohyby všemi směry, avšak pouze v malém rozsahu.

 

Kloub akromioklavikulární (articulatio acromioclavicularis) je mezi klíční kostí a jedním z horních výběžků lopatky - nadpažek (acromion). Tento kloub je ve většině případů jednoduchý (tedy bez kloubního disku). Opět má krátké a tuhé kloubní pouzdro a jsou tu umožněny pohyby ve všech směrech, ale opět pouze v malém rozsahu.

 

Klouby volné horní končetiny

(articulationes membri superioris liberi)

 

Kloub ramenní (articulatio humeri)

Stýká se tu hlavice na pažní kosti (humerus) a jamka lopatky (cavitas glenoidalis), jde tedy o kloub jednoduchý. Jamka je rozšířena chrupavčitým lemem (labrum glenoidale), ale i přes to je stále výrazně menší, než kloubní plocha hlavice. Kloubní pouzdro začíná z obvodu jamky a končí po obvodu kloubní plochy na hlavici. Je zpevněno vazy.

 

 

Ligamenta glenohumeralia, které jdou po povrchu kloubního pouzdra. Jsou tři – nahoře, na přední straně a dole. Ligamentum coracohumerale jde na přední straně kloubu z dalšího výběžku lopatky (processus coracoideus) o něco dále na pažní kost. Nad samotným kloubem je rozepjato ligamentum coracoacromiale, které jde mezi oběma již výše zmíněnými výběžky lopatky (acromion a processus coracoideus). Nazývá se též klenba pažní (fornix humeri), neboť zabraňuje upažení (abdukci) paže na horizontálu. (Kloubem také prochází šlacha dlouhé hlavy dvojhlavého svalu pažního – více u svalů.)

 

Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem vůbec. Umožňuje všechny pohyby ve značném rozsahu, které jsou ve většině případů omezeny svaly. Výjimkou je již výše zmíněné upažení. To je možné pouze do horizontální roviny, při dalším pohybu paže se již ramenní kloub nehýbe, avšak vytáčí se dolní úhel lopatky zevně.

 

Nejčastější poranění tohoto kloubu je jeho vykloubení (luxace), které nejčastěji proběhne směrem dopředu, nebo dolů, kde je kloubní pouzdro nejslabší.

 

 

Kloub loketní (articulatio cubiti)

Kloub loketní je kloubem složeným, neboť se tu stýká kost pažní (humerus) s kostí loketní (ulna) a vřetenní (radius). Lze ho tedy rozdělit na tři samostatná spojení.

 

Articulatio humeroulnaris, kde se spojuje hlavice kosti pažní (trochlea humeri) s jamkou na kosti loketní (incisura trochlearis ulnae). Jde o kladkový kloub (pozn. trochlea = kladka), umožňuje tedy pohyb pouze v jednom směru – ohnutí (flexi) a natažení (extenzi) paže. Flexe je omezena především stykem svalových hmot předloktí a paže. Extenzi je omezena opřením výběžku kosti loketní (olecranon) o dno jamky na kosti pažní (fossa olecrani), do které se při natahování zasouvá.

 

Articulatio humeroradialis je spojení mezi kostí pažní a kostí vřetenní. Jde o kulový kloub (tedy podobný tomu ramennímu) mezi hlavičkou kosti pažní (capitulum humeri) a jamkou na kosti vřetenní (fovea capitis radii). Je nezbytný kloub k rotaci předloktí (pronaci a supinaci; viz dále).

 

 

 

 

Articulatio radioulnaris proximalis je první skloubení mezi kostmi předloktí (druhé viz dále). Jde o kolový kloub mezi zářezem na kosti loketní (incisura radialis ulnae) a boční, kruhovitou kloubní plochou na hlavici kosti vřetenní (circumferentia articularis capitis radii). V tomto kloubu probíhají rotace, jde tedy o další kloub nezbytný k otáčení předloktí.

 

Všechna tato spojení jsou zavzata ve společném kloubním pouzdru, které je po stranách zpevněno vazy (ligamentum collaterale radiale et ulnare). Hlavice kostí vřetenní je ještě připevněna ke kosti loketní pomocí prstencového vazu (ligamentum anulare radii).

 

Mezi kostí loketní a vřetenní je téměř v celém rozsahu rozepjata vazivová membrána, která obě kosti poutá dohromady a slouží jako začátek řady svalů.

 

 

Vzdálený kloub mezi kostmi předloktí (articualtio radioulnaris distalis)

Obě kosti předloktí jsou kromě již výše popsaného kloubu skloubeny ještě před zápěstím. Zde je ale kloubní hlavice na kosti loketní (caput ulnae) a jamka (zářez, v tomto případě) je na kosti vřetenní (incisura ulnaris radii). Kloubní pouzdro je tu volné a umožňuje obíhání vzdálenějšího konce vřetenní kosti, kolem kosti loketní. To, spolu s otáčením hlavy vřetenní kosti v loketním kloubu dovoluje dva velmi důležité pohyby – pronaci a supinaci. Tedy otáčení dlaně směrem dolů a směrem vzhůru.

 

 

Klouby zápěstí (articulationes manus)

Zápěstí není pouze jeden kloub, nýbrž složitý komplex, tvořený několika skloubeními.

 

Articulatio radiocarpalis je kloub mezi kostí vřetenní a první řadou zápěstních kůstek (kost loďkovitá, poloměsíčitá a trojhranná). Zápěstní kůstky tvoří hlavici kloubu. Jamka je tvořena kostí vřetenní a kloubním diskem, který je před kostí loketní (vyřazuje ji tím z kloubu).

 

Articulatio mediocarpalis je skloubení první a druhé řady zápěstních kůstek. Má tvar vlnky, jsou tu tedy dvě hlavice a dvě jamky.

 

Articulationes intercarpales jsou málo pohyblivé klouby mezi zápěstními kostmi každé řady. Všechny zápěstní kosti jsou mezi sebou propojeny mnoha vazy.

 

Articulationes carpometacarpales jsou klouby mezi druhou řadou zápěstních kostí a záprstními kostmi. Od ostatních se odlišuje kloub mezi kostí mnohostrannou větší (os trapezium) a první kostí záprstní (tedy palcovou). Toto skloubení dovoluje pro nás tak důležitý pohyb, známý jako oposice palce (postavení palce proti ostatním prstům).

 

Articulationes intermetacarpales jsou drobné klouby mezi sousedními záprstními kostmi.

 

Všechny tyto klouby fungují jako jeden celek, který má střed všech pohybů na kosti hlavaté (os capitatum), tedy ve středu zápěstí. Jsou zde možné téměř všechny pohyby (kromě rotace). Celý komplex je spojen velkým množstvím vazů, z nichž nejdůležitější je retinaculum musculorum flexorum (neboli ligamentum carpi transversum), které je rozepjato na dlaňové straně přes kůstky zápěstí. Mezi tímto vazem a zápěstními kostmi vzniká karpální tunel (canalis carpi), který je důležitý z klinického hlediska. Ještě se s ním seznámíme blíže u svalů.

 

Klouby prstů (articulationes metacarpophalangeae et articulationes interphalangeae manus)

Jsou jednoduché klouby mezi kostmi záprstními a články prsů a mezi samotnými články prstů. Klouby mezi kostmi záprstními a články prstů umožňují při nataženém prstu kromě ohýbání a natahování i krouživé pohyby (cirkumdukci). Klouby článků prstů již umožňují pouze ohýbání a natahování. Všechny tyto klouby jsou na svých bocích zpevněny vazy.

 

Napsal Pavel Vaněk

Komentáře


Nový komentář mohou vložit pouze přihlášení uživatelé.
Banner

Nejnovější profily

AnonymousAnonymous16.08.2017
KamčaKamča01.01.2016
LucieS1711LucieS171107.02.2014
MartinVanaMartinVana06.12.2013

Nejnovější galerie

Milo 2013Milo30.08.2013
na dovolenéNale20.06.2013
ShybyMilo19.02.2013
ShybyMilo19.02.2013

Komentáře

CKD - cyklická ketogfit-kul • 24.07. 16:26

Hodnoty cukru jsou napsány v článku...

CKD - cyklická ketogVIET • 14.07. 22:44

je tedy limit kolik bych měl příjmout těch cukrů v ten carb up den ?

Bojové umění Pencak kihu • 30.06. 22:48

Ahoj, vím že je to už nějakou dobu co článek vyšel nic méně bych měl vážný zájem o nějaký seminář id

CKD - cyklická ketogfit-kul • 22.03. 15:13

6+2 - klidně ano, pohlídej si ketózu testem...

CKD - cyklická ketogEroll.61 • 17.03. 04:08

Dobrý den. Posiluji cca 6 let a vždy jsem jezdil sach. vlny. Z hlediska dodržování, únavy atd atd js

Návštěvnost webu

Online návštěvníků: 11 , registrovaných: 3